Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Подробнее на сайте: http://repair-yourself.ru https://thehousebuilder.ruhttps://buildbighouse.ruhttps://sdelaisvoidom.ruhttps://houseconstruct.ruhttps://zedconstruct.ru https://currenthouse.ru https://econedvijimosti.ruhttps://samsdelairemont.ru https://dohomebuild.ru
https://fullconstruct.ruhttps://daoconstruct.ru https://buildthehouse.ruhttps://inedvijimosti.ru https://primohouse.ru

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Երևանի Հայբուսակ համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը գործում է համալսարանի հիմնադրման պահից`1990 թ-ից: Ֆակուլտետը շրջանավարտներ է տալիս 1995թ.-ից:

2003թ.-ից ֆակուլտետում գործում է երկաստիճան ուսուցում` բակալավրիատ և մագիստրատուրա: Շրջանավարտների զգալի մասն աշխատում է տնտեսության տարբեր ոլորտներում, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություննում, ֆինանսավարկային և ապահովագրական ընկերություններում, բանկերում, ՀՀ Ազգային ժողովում, ՀՀ Կառավարությունում: Մագիստրատուրայի շրջանավարտներից լավագույններն աշխատում են համալսարանի համապատասխան ամբիոններում և ստորաբաժանումներում, շարունակում են կրթությունը Ազգային Ակադեմիայի ինստիտուտներում, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Կառավարման Ակադեմիայում, Հայաստանի և արտերկրի համալսարաններում:

Տնտեսագիտական ֆակուլտետի մասնագիտություններն են՝

- Տնտեսագիտություն

- Կառավարում

- Ֆինանսներ

-Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են պետության կողմից, շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Տնտեսագիտական ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Բակալավրիատում առկա ուսման տևողությունը 4 տարի է, հեռակա ուսմանը` 5 տարի:

Ֆակուլտետում գործում է նաև մագիստրատուրա, որի ուսման տևողությունը 2 տարի է:

Մեկ տարվա ուսման վարձը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում կազմում է 300.000 դրամ:

2019-2020 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման ընդունելությունը միասնական քննություններով կամ հարցազրույցով ըստ մասնագիտությունների` 

Տնտեսագիտություն` մաթեմատիկա (գրավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր)

Կառավարում` մ մաթեմատիկա (գրավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր)

Ֆինանսներ` մաթեմատիկա (գրավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր)

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)` մաթեմատիկա (գրավոր), ֆիզիկա (գրավոր) և ոչ մրցութային հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)

Ֆակուլտետի դեկան ` Աննա Հարությունյան

Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Գնահատել այս նյութը
(26 Աստղ)

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org