Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Բժշկական Ֆակուլտետը

 

 

 Բժշկական ֆակուլտետում առկան են հետևյալ մասնագիտությունները.

 

1. Բուժական գործ

2. Ստոմատոլոգիա

3. Ֆարմացիա

4. Բնապահպանություն և բնօգտագործում (Էկոլոգիա)

 

Բժշկական ֆակուլտետը ստեղծվել է Հայբուսակ համալսարանի հիմնադրման պահից 1990թ.-ից՝ ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյանի նախաձեռնությամբ:

 

«Բուժական գործ» մասնագիտության ուսման տևողությունը կազմում է 6 տարի:

Ուսման վարձն է 550.000 դրամ:

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության ուսման տևողությունը 5 տարի է:

Ուսման վարձը կազմում է 550.000 դրամ

«Ֆարմացիա» մասնագիտության ուսման տևողությունը բակալավրիատում կազմում է 4 տարի, մագիստրատուրայում` 1 տարի:

Ուսման վարձն է 550.000 դրամ:

Հայբուսակ համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են պետության կողմից:

Շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Բժշկական ֆակուլտետի կլինիկական ամբիոնները տեղակայված են Երևան քաղաքի լավագույն բժշկական կենտրոններում, ստոմատոլոգիական կլինիկաներում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում, դեղագործական ձեռնարկություններում, որտեղ կազմակերպվում է կլինիկական մասնագիտական առարկաների դասավանդումը (դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ և ուսումնաարտադրական պրակտիկաներ), ուր իրենց առաջին մասնագիտական քայլերն են կատարում բարձր կուրսերի ուսանողների մեծ մասը:

Բժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտներն անցնում են աշխատանքի ըստ մասնագիտության, շարունակում են կրթությունը կլինիկական օրդինատուրայում և ասպիրանտուրայում, բժշկական կլինիկաներում և տեսական ամբիոններում:

Բժշկական ֆակուլտետի 2019-2020 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման ընդունելությունը միասնական քննություններով  ըստ մասնագիտությունների`

Բուժական գործ`* մրցութային` ֆիզիկա (գրավոր), քիմիա (գրավոր), կենսաբանություն (գրավոր), ոչ մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)**

Ստոմատոլոգիա`* մրցութային` ֆիզիկա (գրավոր), քիմիա (գրավոր), կենսաբանություն (գրավոր), ոչ մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)**

Դեղագիտություն`* մրցութային` ֆիզիկա (գրավոր), քիմիա (գրավոր), կենսաբանություն (գրավոր), ոչ մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)**

Բնապահպանություն և բնօգտագործում` մրցութային` կենսաբանություն (գրավոր), ֆիզիկա (գրավոր) կամ քիմիա (գրավոր), ոչ մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)**

*-դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ հանձնել նշված երեք քննություններից երկուսը:

**-Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

 

Ֆակուլտետի դեկան, Ռ.Դ. բժշկատեխնիկական ակադեմիայի թղթակից անդամ` Յանինա Մարինոսյան :

Գնահատել այս նյութը
(76 Աստղ)

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org