Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Подробнее на сайте: http://free-medicine.ru
http://live-medicine.ru
http://medicine-plus.ruhttp://grand-medicine.ruhttp://natural-treatment.ru http://begin-travel.ruhttp://firstmedicine.ru http://israeli-medicine.ruhttp://grand-business.ru http://more-health.ruhttp://mellmo.ruhttp://free-health.ru http://pilot-in2it.ru Go to top of pagehttp://rich-health.ruhttp://german-medicine.ru

Հումանիտար ֆակուլտետ

 

Հայբուսակ համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1997թ.-ին և բակալավրիատի շրջանավարտներ է տալիս 2001 թվականից: 2003 թ-ից գործում է մագիստրատուրա: Հումանիտար ֆակուլտետի մասնագիտություններն են՝

-Հոգեբանություն

-Մասնագիտական մանկավարժություն (հայոց լեզու և գրականություն ու անգլերեն լեզու և գրականություն, կրթական ծրագրեր)

-Ընդհանուր մանկավարժություն (տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,)

Մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են պետության կողմից, շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցումը իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով: Առկա ուսուցման տևողությունը բակալավրիատում 4 տարի է, հեռակա ուսուցմանը` 5 տարի:

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցումը իրականացվում է առկա ձևով:

Ուսման տևողությունը մագիստրատուրայում 2 տարի է:

Մեկ տարվա ուսման վարձը բակալավրիատում/մագիստրատուրայում կազմում է 200.000 դրամ:

Մեր շրջանավարտների հաջողությունները զգալի են: Նրանց մեծ մասը աշխատում է ստացած մասնագիտությամբ` դպրոցներում, նախադպրոցական հիմնարկներում, հոգեբանական խորհրդատվական, հոգեբանա-վերականգնողական տարբեր ծառայություններում ինչպես ՀՀ-ում այնպես էլ արտերկրում: Լավագույն շրջանավարտներն ավարտելուց հետո աշխատանքի են անցնում Հայբուսակ համալսարանի համապատասխան ամբիոններում, շարունակում են կրթությունը ՀՀ Ազգային Ակադեմիայի, հայկական և արտասահմանյան բուհերի ասպիրանտուրայում:

2019-2020 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման ընդունելությունը միասնական քննություններով կամ հարցազրույցով ըստ մասնագիտությունների`

 

Մասնագիտական մանկավարժություն՝ անգլերեն լեզու և գրականություն , մրցութային անգլերեն լեզու (բանավոր), անգլերեն լեզու (գրավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)

Հայոց լեզու և գրականություն` մրցութային պատմություն (գրավոր)

Հոգեբանություն` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր), կենսաբանություն (գրավոր)

Ընդհանուր մանկավարժություն՝

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), մաթեմատիկա (գրավոր)

Լրագրություն՝ հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), ստեղծագործական աշխատանք (գրավոր), բանավոր հաղորդակցման մշակույթ (բանավոր)

 

Ֆակուլտետի դեկան ` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Մերի Բալայան:

Հումանիտար ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Գնահատել այս նյութը
(26 Աստղ)

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org