Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

ՌՈՍԼԻՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

Հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետը ստեղծվել է 1991թ-ին Հայկական Բաց համալսարանի կազմում՝ ակադեմիկոս Լորիս Քալաշյանի նախաձեռնությամբ: 2010թ-ին Հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետը,միավորվելով Ռոսլին Դիզայնի ինստիտուտի հետ,վերանվանվել է Ռոսլինի անվան դիզայնի և հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետ: Այն շրջանավարտներ է տալիս ինչպես բակալավրի, այնպես էլ մագիստրոսի կրթական ծրագրերով: Դասախոսական կազմի մեջ ընդգրկված են Հայաստանի լավագույն արվեստագետները, արվեստաբանները և մշակութաբանները: Ռոսլին Դիզայն ֆակուլտետի դասախոսները և ուսանողները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային ցուցահանդեսների, աշխատանքային սեմինարների, ֆորումների:

Ուսանողները 2007 և 2010 թ-ին արժանացել են ՀՀ նախագահի մրցանակին:

Ռոսլին Դիզայն Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

-Հագուստի մոդելավորում,

-Դիզայն

Շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Տարեկան ուսման վարձը կազմում է 250.000 դրամ:

2019-2020 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման ընդունելությունը միասնական քննություններով կամ հարցազրույցովըստ մասնագիտությունների`

Հագուստի մոդելավորում` մրցութային առարկաներ` գծանկար, գունանկար, կոպոզիցիա, ոչ մրցութային հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)*

Դիզայն (գեղար)`մրցութային առարկաներ` գծանկար, գունանկար, կոպոզիցիա, ոչ մրցութային հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)*

Գեղանկարչություն`մրցութային առարկաներ` գծանկար, գունանկար, կոպոզիցիա, ոչ մրցութային հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)*

*- Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

 

Ֆակուլտետի դեկան՝դիզայներների միության անդամ Ստեփան Ոսկանյան:

Դիզայնի և Հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիր

Գնահատել այս նյութը
(38 Աստղ)

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org