Асфальтирование
асфальтирование чехов
асфальтирование домодедово
асфальтирование в ступино
укладка тротуарная плитка в ступино
Укладка асфальта
укладка тротуарной плитки домодедово
асфальтирование в истре
ремонт дорог в истре
асфальтирование дорог
Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրա (3)

Տեսնել ավելին...
Տեսնել ավելին...
ԵՀՀ Ասպիրանտուրայի բաժինը հայտարարում է 2019թ․ ընդունելություն` ԺԴ 00.00 բժշկագիտություն և տնտեսագիտություն / Ը.00.02․ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում/ մասնագիտություններով
Ընդունելության մասնագիտական քննությունները կկայանան ս/թ սեպտեմբերի 23-27-ը՝
Ասպիրանտուրայի ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝
Դիմում ԵՀՀ ռեկտորի անունով:
Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները,
Օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանք,
Ընտրված մասնագիտությամբ հրապարակված առնվազն 1 գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
Ինքնակենսագրություն և 3 նկար (3x4 չափի),
Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
Սոցիալական քարտ:
 
Տեսնել ավելին...

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org