плитка солнечногорск
тротуарная плитка
тротуарная плитка солнечногорском
купить тротуарную плитку
доставка песка доставка чернозема
Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

 

 

                 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Ս․Հարությունյան

Մ․Աբրահամյան

Յա․ Մարինոսյան

ԳԳրիգորյան

Ա․Հարությունյան

Է․ Պողոսյա

Հ․Պետրոսյան 

Պ․Ղազարյան 

Դ․Գալոյան 

Շ․ Զենյան 

Բ․Մուսալի

Լ․Հարությունյան 

Ի․Ներսիսյան

Ա․Սիմոնյան

 

 

 

 

 
 
 
Տեսնել ավելին...
 
 
Տեսնել ավելին...

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org