Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

1. Աբրահամյան  Մարտին  Գրիգորի  - Նախագահ, ԵՊՀ  ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի  պրոֆեսոր, ֆիզ.-մաթ.գիտ.դոկտոր                                                                              

2. Հարությունյան  Անահիտ  Լևոնի  - ԿՄԱ-ի  տնօրենների  խորհրդի նախագահ, բան.գիտ.դոկտոր, պրո‎ֆեսոր

3. Հարությունյան Սուրեն Լևոնի- Ռեկտոր, Ռ.Դ. բժշկատեխնիկական ակադեմիայի թղթակից անդամ

4. Հարությունյան    Աննա  Լևոնի  -  հենակետային  քոլեջի տնօրեն

5.Գասպարյան  Բոգդան  Գևորգի   -   ուսումնական  աշխատանքների  գծով պրոռեկտոր, ‎ֆիզ.-մաթ. գիտ.թ.,դոցենտ

6. Գրիգորյան   Սասուն  Խաչիկի  -    գիտական  քարտուղար, բժշկ.գիտ.դ.  պրո‎ֆ.

7. Մամիկոնյան    Սուրեն  Խաչիկի  -  ԿՄԱ գլխավոր  տնօրեն

8. Հայրապետյան   Նարինե   Բենիամինի -  տնօրենի  տեղակալ 

9. Սուքիասյան  Աննա  Գուրգենի -  ԿՄԱ նախագահի տեղակալ, կրթության   որակի ապահովման կենտրոն,  կ.գ.թ.

10. Հովհաննիսյան Սոնա Սերյոժայի –  Ուսումնամեթոդական մասի ղեկավար

11. Գրիգորյան  Գեղեցիկ   Միխակի   -    Հ. Լազարյանի անվան իրավագիտության և 

միջ. հարաբերությունների  ‎‎ֆակ.  դեկան, իրավ.գիտ.թ., դոցենտ

12. Բալայան  Մերի  Սարգսի –   հումանիտար   ֆակուլտետի դեկան, մանկ.գ.թ.

13. Հարությունյան  Աննա    Սերյոժի  -  տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան

14. Մարինոսյան Յանինա Յակովի -  բժշկական ֆակուլտետի դեկան,

Ռ.Դ. բժշկատեխնիկական ակադեմիայի     թղթակից  անդամ

15. Ոսկանյան  Ստեփան   Աշոտի  -  հագուստի մոդելավորման  և  դիզայնի  ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ

16. Տոնոյան   Գառնիկ Արտաշեսի  - մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի  վարիչ,  դոցենտ

17. Բալայան Նաիրա Մելսիկի -    հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնի  վարիչ, բան.գիտ.թ.դոցենտ

18. Գոնչար  - Խանջյան   Նատալյա Կարենի -  ռուսաց  լեզվի և համաշխ. գրակ. ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ   

19. Պետրոսյան Հայկ Հմայակի -մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մ. գ. դոկտոր, պրոֆեսոր

20. Գալոյան   Դիանա   Ռոբերտի - տնտեսագիտության  ամբիոնի վարիչ , տնտ.գիտ., դոկտոր, դոցենտ

21. Բադիրյան Գրիգոր Միքայելի-  իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական  գիտ.դոկտոր

22. Ղազարյան Պետրոս Արամիչ- Քիմիայի և բժշկական կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ, դոկտոր, պրոֆեսոր

23. Ավետիսյան   Զուբեիդա  Ալեքսանդրի -կենսաբանության և ախտաբանության ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ.

24. Մելիք-Անդրեասյան  Գայանե  Գուրգենի  -  առողջապահության կազմակերպման  ամբիոնի  վարիչ, բժշկ.գիտ.դ.

25. Գրիգորյան  Գագիկ    Խաչիկի  -  դեղագիտության ամբիոնի  վարիչ, կ.գ.թ., ա.գ.ա.

26. Գրիգորյան Վահագն Վարդանի - ընդ.վիրաբուժության և վիրաբուժական հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ,

բժշկ.գիտ.թեկ.,դոցենտ

27. Գրիգորյան Նարինե ֆրունզեի -  թերապիայի և ներքին հիվանդությունների ամբիոնի  վարիչ, բժշկ.գիտ. թեկ.

28. Սեփյան Արեգ Հենրիկի-  ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկ. գիտ. թեկ, դոցենտ

29. Թորոսյան    Եվա    Ալեքսանդրի  - մանկաբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի   ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.

30. Շուշանյան  Լիպարիտ      Կարախանի -  թերապիայի և  ներքին հիվանդությունների  ամբիոնի դասախոս, բժշկ. գիտ. դոկտոր

31. Ավագյան   Մկրտիչ   Նորայրի - Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի ավանդական և այլ ընտրանքային

  բժշկության կենտրոնի ղեկավար, բ.գ.թ., դոցենտ

32. Ավագյան  Գասպար Քարիտոնի   - Որակի կենտրոնի ղեկավար, փիլ.գ.թ դոցենտ

33. Քալոյան Անժելա Հակոբի - բ.գ.դ, պրոֆեսոր

 

     Ուսանողներ`

Մաթևոսյան

Արմինե

Արտուրի

ստոմ. մագ. 1 կ.

Հարությունյան

Արեն

Արմենի

բուժ. գործ 3 կ.

Բարիկյան

Ազնիվ

Համբարձումի

մանկ.և հ.3 կ

Սարգսյան

Գոհար

 

հոգ. 4 կ.

Խալաթյան

Մարիանա Անդրանիկի ձեռ.տ.և կ. 4կ.

Խաչատրյան

Շահինյան

Շահինյան

Մարիամ 

Անի 

Համբարձում

Յուրիկի

 Արմենի

Արտաշեսի

ձեռ.տ.և կ.4կ.

բուժ.3 կ.

բուժ. 3կ.

 

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org