плитка солнечногорск
тротуарная плитка
тротуарная плитка солнечногорском
купить тротуарную плитку
доставка песка доставка чернозема
Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

 
Տեսնել ավելին...

 

 
Մանրամասն այստեղ
Տեսնել ավելին...

Formatting a Manuscript for International Journals

Each scientific Journal will provide specific author guidelines for formatting the paper. Nevertheless there are some general formatting rules that are useful to know for your initial draft. Here we will explore some of the formatting rules that apply to all scientific writing, helping you to follow the correct order of sections, understand the requirements of each section, find resources for standard terminology and units of measurement, and prepare your scientific paper for publication.

Մանրամասն՝ այստեղ

Տեսնել ավելին...

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում շարունակվում են Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի վերապատրաստումները: Այս անգամ վերապատրաստումը կայացավ 2019 թ.-ի մայիսի 30-ին: Այն վարեցին ԿՈԱԿ-ի տնօրեն, կ.գ.թ., դոցենտ Աննա Սուքիասյանը և պրոռեկտոր, ֆ.մ.գ.դ, դոկտոր, պրոֆեսոր Մարտին Աբրահամյանը:

Վերապատրաստումը նախատեսված էր «Հայբուսակ» համալսարանի ողջ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար: Ա. Սուքիասյանը ներկայացրեց «Բարձրագույն մասնագիտական կրթական համակարգ»-ը թեման: Մասնակիցները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու մեր բուհի հիմնախնդիրներին, ՄԿԾ-ներին, կրեդիտային համակարգին, ինչպես նաև ուղղել իրենց հարցերն Ա. Սուքիասյանին:

Մ. Աբրահամյանը ներկայացրեց «Գիտական հոդվածների պատրաստմանը ներկայացվող պահանջները» թեման: Ներկաները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու միջազգային գրախոսվող գիտական ամսագրերում տպագրելու պահանջներին և ընդհանուր չափանիշներին:

 

Տեսնել ավելին...
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 1 որոշմամբ
Պատվիրատուն` Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան ՍՊԸ-ն, տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Աբելյան 6 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ՝ «Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի Ավանդական բժշկության գիտահետազոտական կենտրոն» (ԵՀՀ ԱԲԿ) հիմնելու, այն տեխնիկապես զինելու, գիտահետազոտական գործունեություն ծավալելու և բուժական բնույթի ծառայություններ մատուցելու համար։
Մրցույթին հավասար իրավունքներով կարող են մասնակցել ՀՀ կամ օտարերկրյա քաղաքացիները կամ համապատասխան ոլորտում արդյունավետ գործող կազմակերպությունները, որոնք բավարարում են կից ներկայացված հավելված 2-ի պահանջներին:
Հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտերից նախապատվությունը կտրվի նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին։
Մրցույթի հայտը ներկայացնել կից Հավելված 1-ի տեսքով, հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript հասցեներով մինչև ս/թ հուլիսի 13-ը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան՝ վերը նշված էլեկտրոնային հասցեներով։
 
Հավելվածները այստեղ
 
Տեսնել ավելին...

Տեսնել ավելին...

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում մեկնարկեցին Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի կազմակերպած վերապատրաստումները՝ նախատեսված պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար (բոլոր ֆակուլտետների):

2019 թ.-ի ապրիլի 29-ին կայացավ առաջին վերապատրաստումը, որը վարեցին Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն, կ.գ.թ., դոցենտ Աննա Սուքիասյանը և տնօրենի տեղակալ, փ.գ.թ., դոցենտ Գասպար Ավագյանը:

Ա. Սուքիասյանը պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներին ծանոթացրեց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշներին, պարզաբանեց չափանիշներին տրվող պահանջները և պատասխանեց նրանց հարցերին: Գ. Ավագյանը ներկայացրեց «Ներքին շահակիցների հարցումների կազմակերպումը համալսարանում» գործընթացը: Մասնակիցները հնարավորություն ստացան արտահայտվելու և պարզաբանելու մի շարք հարցեր:

Տեսնել ավելին...

Ստոմատոլոգիա

2 կուրս 

3 կուրս

4 կուրս 

5 կուրս

Մագիստրատուրա

 

Բուժական գործ

2 կուրս

3 կուրս

4 կուրս

5 կուրս

Մագիստրատուրա

 

Ֆարմացիա

2 կուրս

3 կուրս

4 կուրս

 

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1 կուրս

 

Տեսնել ավելին...

Եվրոպայի հեղինակավոր բուհերը՝ «Վարշավայի Բոլեսլավ Պրուսի անվան հումանիտար», «Բիզնեսի և կառավարման» համալսարանները, ինչպես նաև տարածաշրջանում առաջատար բուհերի շարքը համալրող «Հայբուսակ» համալսարանը համատեղ կրթական ծրագրերով նոր ուսումնական տարվանից սկսած կազմակերպում են ընդունելություն հետևյալ ֆակուլտետներում՝ -Կառավարման ֆակուլտետ

-Լոգիստիկայի ֆակուլտետ

-Մանկավարժության ֆակուլտետ

-Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ

-Լուսանկարչության ֆակուլտետ

-Գովազդի ֆակուլտետ

-Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

-Քաղաքագիտության ֆակուլտետ

Ուսուցումը՝ առկա/հեռակա, տևողությունը՝ 3 տարի:

Ընդունելություն է կազմակերպվում նաև մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում: Շրջանավարտները կստանան եվրոպական նմուշի դիպլոմ, ինչպես նաև՝ աշխատանքի իրավունք: Համագործակցության համաձայնագրերը Վարշավայի համալսարանների հետ հնարավորություն են տալիս ստանալու կրկնակի դիպլոմ, ինչպես նաև կիրականացվեն դասախոսների և ուսանողնրի փոխանակման ծրագրեր: Մենք առաջարկում ենք 21-րդ դարի պահանջներին համապատասխան մրցունակ բարձրագույն կրթություն։

Նոր ուսումնական տարվա բոլոր կրթական ծրագրերին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան։

 

 

Տեսնել ավելին...

«Հայբուսակ» համալսարանը աշխատանքի է հրավիրում անգլերեն լեզվով  դասավանդող դասախոսների՝ հետևյալ առարկաները դասավանդելու համար՝

 • - Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
 • - Մանկական ստոմատոլոգիա (թերապիա և վիրաբուժություն)
 • - Թերապեվտիկ ստոմատոլոգիա
 • - Ուռուցքաբանություն
 • - Իմունաբանություն, ալերգաբանություն
 • - Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
 • - Ճառագայթային թերապիա
 • - Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
 • - Հյուսվածաբանություն
 • - Ֆարմակոգնոզիա
 • - Ներքին հիվանդություններ
 • - Ֆարմակոգնոզիա

Պահանջվող հմտություններ և ունակություններ

 • բարձրագույն բժշկական կրթություն
 • առնվազն մեկ տարվա դասավանդման փորձ
 • հայերենի ու անգլերենի գերազանց իմացություն (և′ բանավոր, և′ գրավոր)
 • դասավանդման գործընթացում ինտերակտիվ մեթոդներ օգտագործելու հմտություն
 • հաղորդակցմանգերազանցհմտություններ,
 • պատասխանատվության և ճշտապահության բարձր զգացում

Եթե ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձը և որակավորումները համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին, խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript էլ.փոստի հասցեին ` վերնագիր տողում պարտադիր նշելով «Աշխատանք» անվանումը: 

 

Տեսնել ավելին...

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org