Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Ինստիտուցիոնալ  հավատարմագիր  ստացած  Երևանի  “Հայբուսակ” համալսարանը հայտարարում  է  ընդունելություն   2020-2021  ուս. տարում  հետևյալ  ֆակուլտետներով    և մասնագիտություններով.

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով

 • 093 70 88 97
 • 094 70 88 97

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ստոմատոլոգիա

5  տարի

550.000 դրամ

դիպլոմավորված

Բուժականգործ

6տարի

550.000 դրամ

դիպլոմավորված

ֆարմացիա

4տարի

550.000 դրամ

բակալավր

1տարի

700.000 դրամ

մագիստրատուրա

Բնօգտագործում    և բնապահպանություն

4  տարի

550.000 դրամ

բակալավր

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Կառավարում

4տարի  /առկա/

300.000 դրամ

բակալավր

5տարի /հեռակա/

300.000 դրամ

բակալավր

2տարի

300.000 դրամ

մագիստրատուրա

Տնտեսագիտություն

4տարի  /առկա/

300.000 դրամ

բակալավր

Ինֆորմատիկա

4տարի

300.000 դրամ

բակալավր

ֆինանսներ

4տարի

300.000 դրամ

բակալավր

 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հոգեբանություն

4  տարի/առկա/

250.000 դրամ

բակալավր

5 տար/հեռակա/

250.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

250.000 դրամ

մագիստրատուրա

Մասնագիտական  մանկավարժություն/

Անգլերենլեզուևգրականություն

4  տարի /առկա/

250.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

250.000 դրամ

մագիստրատուրա

 

Ընդհանուրմանկավարժություն/տարրա-կան մանկավարժություն  ևմեթոդիկա

4  տարի /առկա/

250.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

250.000 դրամ

մագիստրատուրա

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ   և   ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ   ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Իրավագիտություն

4  տարի /առկա/

       330.000 դրամ

բակալավր

5 տար/հեռակա/

330.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

330.000 դրամ

մագիստրատուրա

Միջազգայինհարաբերություններ

4  տարի /առկա/

330.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

330.000 դրամ

մագիստրատուրա

 

ԴԻԶԱՅՆԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Դիզայն

4  տարի/առկա/

250.000 դրամ

բակալավր

2  տարի

250.000 դրամ

մագիստրատուրա

Հագուստի մոդելավորում

4  տարի/առկա/

250.000 դրամ

բակալավր

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել օնլայն տարբերակով /սկանավորված/: Դրանք են ՝

 • անձնագիր կամ  ID քարտ
 • դիմում  /ձևաչափը ստորև/
 • 3x4  չափի լուսանկար
 • ավարտած հաստատության ավարտական վկայականը /ատեստատ, դիպլոմ և հավելված/

Դիմումի ձևաչափ 1

Դիմումի ձևաչափ 2

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում գրել ստորև նշված էլ. փոստերին կամ զանգահարել ՝

 • Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript
 • Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript
 • Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript
 • Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript
 • Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Նշված հեռախոսահամարներով զանգահարել աշխատանքային օրերին 10:00-18:00

 • 093 70 88 97
 • 094 70 88 97
Տեսնել ավելին...
Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանի հարգելի ուսանողներ, այժմ կարող եք օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից հետևյալ հղումով՝ 87.241.136.14:8080/Elgrad/
Մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել ձեր անունը և նշանաբանը։
Այն ուսանողները, ովքեր նախապես համալսարանում չեն գրանցվել համակարգում, կարող են ուղարկել գրադարանի էլ․ փոստին ( Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript ) հետևյալ տվյալները՝
- անձնագրի պատճե
- Ֆակուլտետ, մասնագիտություն, կուրս
- հեռախոսահամար
- ՀՀ-ում բնակչության վայրի հասցե
Տեսնել ավելին...

ԵՀՀ Ասպիրանտուրայի բաժինը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվաընդունելություն ըստ հետևյալ գիտության բնագավառների՝ ԺԴ․00․00 Բժշկական գիտություններ,  Ը․00․00  Տնտեսագիտութուն և ԺԲ․00․00 Իրավաբանական գիտություններ :

Ասպիրանտուրայիընդունելությանանհրաժեշտփաստաթղթերն են՝

 1. դիմում ԵՀՀ ռեկտորի անունով․
 2. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները․

      3) ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական  աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում.

     4) ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի).

     5) քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

 

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անձի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը տրվում է հաստատության ղեկավարի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում ԵՀՀ ռեկտորի անունով․
 2. մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները.

      3) հրատարակված գիտական աշխատությունների ցուցակը կամ ընտրած մասնագիտությունից գիտական ռեֆերատ.

     4) ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3 x 4 չափսի).

     5) քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (եթե դիմողն աշխատում  է)

 

 

 

 

 

 

 

Տեսնել ավելին...

Հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ, մրցույթն անցկացվելու է մարտի 16-ին:
Դրան կարող են մասնակցել առնվազն թեկնածուի գիտական աստիճան և դոցենտի
գիտական կոչում ունե¬ցող անձինք:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները պետք է ներկայացնել 2020 թ.
փետրվարի 5-29-ը` ժամը 16:00-18:00 (բացի շաբաթ, կիրակի և հանգստյան
օրերից), «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի հո¬գա¬բար¬ձուների
խորհրդի քարտուղար Գրիգոր Հայրապետյանին առձեռն կամ փոստով (հասցեն՝ ՀՀ, ք.
Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ, Կենտրոնական մասնաշենք, թիվ 508
աշխատասենյակ):
Տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ ներկայացվող
փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Որպես մասնաճյուղի կառավարիչ՝ տնօրենը պետք է նպաստի ԻՄ 4 ֆակուլտետների
դասավանդման, գիտահետազոտական աշխատանքի և ուսանողների սպասարկման
ոլորտներում գերազանցության շարունակական ներդրմանը, ԵՊՀ մյուս
ֆակուլտետների հետ, ինչպես նաև մարզի ուսումնական հաստատությունների հետ
համագործակցությանը:
Աշխատելով ԵՊՀ աշխատակազմի հետ՝ նա պետք է ապահովի ուսանողների
հաջողությունների խթանումը, աջակցի ԻՄ ֆակուլտետների և աշխատակազմի
կառավարմանը, ապահովի ԻՄ ֆինանսական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների
պատասխանատու շահագործումը:
http://www.ysu.am/calendar/hy/1580798952?fbclid=IwAR2wnVPzr2m_y1r-NC6hiPdv7tdL4fDQLqvNddYP_rIMDmGET9AjpQAmzh4

Երևանի պետական համալսարան-YSU
Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1
Հեռ.՝ (37410) 555 240

Տեսնել ավելին...

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանը հաջողությամբ ավարտեց և անցավ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում, իրականացված Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության որակի էստոնական գործակալության (EKKA) կողմից։

 

 

Տեսնել ավելին...

Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանը ստացավ ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր: Շնորհավորում ենք բոլորիս և շնորհակալություն հայտնում մեր ողջ անձնակազմին,ուսանողներին և դասախոսներին: Հաջողության գրավականը միասնության մեջ է:

Տեսնել ավելին...

«Հայբուսակ» համալսարանը աշխատանքի է հրավիրում անգլերեն լեզվով  դասավանդող դասախոսների՝ հետևյալ առարկաները դասավանդելու համար՝

Մաշկային հիվանդություններ
Ռադիոլոգիա
Ռեանիմատոլոգիա 
Ֆարմակոլոգիա
Ֆարմակոգնոզիա
Համաճարակաբանություն
Մանրէաբանություն
Վարակիչ հիվանդություններ
 

Պահանջվող հմտություններ և ունակություններ

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • անգլերենի գերազանց իմացություն (և′ բանավոր, և′ գրավոր)
 • դասավանդման գործընթացում ինտերակտիվ մեթոդներ օգտագործելու հմտություն
 • հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • պատասխանատվության և ճշտապահության բարձր զգացում

Եթե ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձը և որակավորումները համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին, խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել  Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript  էլ.փոստի հասցեին ` վերնագիր տողում պարտադիր նշելով «Աշխատանք» անվանումը: 

Տեսնել ավելին...

Տեսնել ավելին...
Տեսնել ավելին...
Տեսնել ավելին...

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org