Доставка щебня в Истре щебень истра Щебень в Истре щебень в истринском районе песок истринский район Доставка песка в Истре Песок истра Ремонт АКПП погрузчика Ремонт коробки погрузчика моторное масло для погрузчика дизельный погрузчик москва запчасти для вилочных погрузчиков аренда погрузчиков москва Купить ПГС в Истре Доставка ПГС в Истре Чернозем истринский район Чернозем истра Аренда экскаватора в Истринском районе
Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Подробнее на сайте: https://domconstructor.ruhttps://plusconstruct.ruhttps://domobuilding.ruhttps://sdelaietosam.ruhttps://smartesthouse.ruhttps://worknhouse.ruhttps://constructstroi.ruhttps://houseconstructor.ru https://do-construction.ruhttps://domenter.ru https://homestrong.ru
https://endconstruction.ruhttps://constructme.ruhttps://svoiastroika.ru
https://trueconstruction.ruGo to top of page

Հումանիտար ֆակուլտետ

 

"Հայբուսակ" համալսարանի հումանիտար ‎ֆակուլտետը  հիմնադրվել է 1997թ.-ին, որը բակալավրիատի շրջանավարտներ է տալիս 2001 թվականից: 2003 թ-ից գործում է մագիստրատուրա: Հումանիտար ֆակուլտետում գործող բոլոր մասնագիտությունները. "Հոգեբանություն" "Մասնագիտական մանկավարժություն" (հայոց լեզու և գրականություն ու անգլերեն լեզու և գրականություն, կրթական ծրագրեր) "Ընդհանուր մանկավարժություն" (տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,) լիցենզավորված և հավատարմագրված են  պետության կողմից:

Հումանիտար ֆակուլտետի շրջանա­վարտները ստանում են պետական դիպլոմ:

Մեր շրջանավարտների հաջողությունները զգալի են: Նրանց մեծ մասը աշխատում է ստացած մասնագիտությամբ` դպրոցներում, նախադպրո­ցական հիմնարկներում, հոգեբանական խորհրդատվական, հոգեբանա-վերականգնո­ղական տարբեր ծառայություններում ինչպես ՀՀ-ում այնպես էլ արտերկրում: Լավագույները ավար­տելուց հետո մնում են աշխատելու "Հայբուսակ" համալսարանի համապա­տաս­խան ամբիոն­ներում շարունակում են կրթությունը ՀՀ Ազգային Ակադեմիայի,  հայկական  և արտասահմանյան  բուհերի ասպիրանտուրայում:

Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցումը իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով:

Առկա ուսուցման  տևողությունը բակալավրիատում 4 տարի է , հեռակա ուսուցմանը` 5 տարի:

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցումը  իրականացվում է  առկա ձևով:

Ուսման տևողությունը մագիստրատուրայում 2 տարի է:

Մեկ տարվա ուսման վարձը բակալավրիատում կազմում է 200.000 դրամ, իսկ մագիստրատուրայում` 200.000 դրամ:

Հումանիտար ֆակուլտետը  2018-2019 ուսումնական տարվա բակալավրի  կրթական ծրագրի առկա ուսուցման ընդունելության քննությունները ըստ մասնագիտությունների`

Մասնագիտական մանկավարժություն՝  

անգլերեն լեզու և գրականություն , մրցութային անգլերեն լեզու (բանավոր), անգլերեն լեզու (գրավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)

Հայոց լեզու և գրականություն`մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (բանավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր),  և ոչ մրցութային հայ ժողովրդի պատմություն (գրավոր)

Հոգեբանություն` մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), օտար լեզու (գրավոր), կենսաբանություն (գրավոր)

Ընդհանուր մանկավարժություն՝

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), մաթեմատիկա (գրավոր) 

Լրագրություն` մրցութային` հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր), ստեղծագործական աշխատանք (գրավոր), բանավոր հաղորդակցման մշակույթ (բանավոր)

 

Ֆակուլտետի դեկան ` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Մերի Բալայան

 

Գնահատել այս նյութը
(24 Աստղ)

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org