плитка солнечногорск
тротуарная плитка
тротуарная плитка солнечногорском
купить тротуарную плитку
доставка песка доставка чернозема
Երևանի «Հայբուսակ» համալասարան

Պարտիզագործի հանրագիտարան

հատոր 1, տպագրված է "Հայբուսակ" հալասարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ: 2005 թ,334 էջ+192 էջ գունավոր ներդիր
Հեղինակ` Լ.Վ. Հարությունյան

Հարությունյան Լ.Վ.,  Հարությունյան  Ա.Լ.

Ֆիտոթերապիա (բուսաբուժություն) հատոր 7,Եր.: Նահապետ, ‹‹Հայբուսակ››

համալսարան,-2006թ., 668 էջ+128 էջ գունավոր ներդիր:

Սույն հատորյակը ընդգրկում է բույսերի 518 տեսակ, որոնցից շատերն ունեն հայկական ծագում, նույնիսկ էնդեմներ են: Այն ընդգրկում է հարուստ և ամփոփ տեղեկություններ  լատիներեն այբուբենի N-R տառերով սկսվող դեղաբույսերի մասին: Գրքում տրված է դեղաբույսերի  լատիներեն, հայերեն և ռուսերեն անվանումները, արտաքին նկարագրությունը, տարածվածությունը, քիմիական կազմը, բուժական նշանակությունը:  Գիրքը նախատեսված է բժիշկների, կենսաբանների,  ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Հարությունյան Լ.Վ.,  Հարությունյան  Ա.Լ.

Ֆիտոթերապիա (բուսաբուժություն) հատոր 8,  Եր.: Նահապետ, ‹‹Հայբուսակ››

համալսարան,-2007թ., 756 էջ+128  էջ գունավոր ներդիր:

Սույն հատորյակը ընդգրկում է բույսերի 507 տեսակ, որոնցից շատերն ունեն հայկական ծագում, նույնիսկ էնդեմներ են:  Այն ընդգրկում է հարուստ և ամփոփ տեղեկություններ  լատիներեն այբուբենի S-Z  տառերով սկսվող դեղաբույսերի  մասին: Գրքում տրված է դեղաբույսերի լատիներեն, հայերեն և ռուսերեն անվանումները, արտաքին նկարագրությունը, տարածվածությունը, քիմիական կազմը, բուժական նշանակությունը:  Գիրքը նախատեսված է բժիշկների, կենսաբանների,  ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Հարությունյան Լ.Վ. և ուրիշներ

Արցախի  ֆլորան, հատոր 1, Հարությունյան Լ. Վ., Հարությունյան  Ա. Լ., Իսրայելյան Լ. Ռ.: Եր.: ‹‹Նահապետ››, ‹‹Հայբուսակ›› համալսարան, -2007թ., 368 էջ+280 էջ գունավոր ներդիր:

Արցախի  ֆլորան, հատոր 2, Հարությունյան Լ. Վ., Հարությունյան  Ա. Լ., Իսրայելյան Լ. Ռ.: Եր.: ‹‹Նահապետ››, ‹‹Հայբուսակ›› համալսարան, -2008թ., 296 էջ+200 էջ գունավոր ներդիր:

Երկհատորյակը նվիրվում է Արցախի և համայն հայության այն ուսանող-ուսանողուհիների պայծառ հիշատակին, ովքեր Արցախի համար ծանր ու բախտորոշ օրերին թողեցին ուսումը, զենք վերցրին, միացան Արցախի ազատության, անկախության, պատվի ու արժանապատվության համար մղվող սուրբ պայքարին և ընկան հերոսի մահով…

Սույն աշխատությունն ընդգրկում է ոչ միայն Արցախի հանրապետության տարածքում աճող վայրի բույսերը, այլ նաև պատմական Արցախի նահանգի բուսականությունը` ավելի քան 2200 տեսակ: Նյութը շարադրված է աշխարհահռչակ բուսաբան Արմեն Թախտաջյանի ֆիլոգենետիկական կարգաբանական սխեմայով: Երկհատորյակում ընդգրկված են բույսերի ավելի քան 600 գունավոր պատկերներ, որոնք կօգնեն բույսերի տեսակային պատկանելությունը որոշելու գործին: Այն նախատեսված է ուսումնական ու գիտական հաստատությունների, բնագետների, անտառագետների, բուսաբույժների, մի խոսքով բառացիորեն բոլորի համար:

«Հայբուսակ» համալսարանը միակ համալսարանն է ողջ ԱՊՀ երկրների տարածքում, որ հանդիսանում է հայ-կանադական առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ:

Սոց.Կայքերում

 Facebook

 

  Google plus

 

  Twitter

Հետադարձ կապ

ՀՀ   ք. Երևան

Աբելյան 6

Հեռ. 010 39-06-98, 39-61-61

Email: info@academedu.org

 

Copyright © 2014 AcademEdu.org All Rights Reserved. Designed by Kayq.org